noei
10 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองอีเก้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองอีเก้ง บริเวณถนนสายไร่นายชูศักดิ์ กุลณวัฒน์นา ถึงไร่นางน้อย คำนภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
59
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ