เนย
3 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
12
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ