เนย
3 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
10
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ