noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
166
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ