Nonthawat Autama
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
57
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครสวรรค์
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครสวรรค์