Nonthawat Autama
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ๐๕๒ โนนพระจันทร์ข้างบ้านนายวิเชียร โทอิ้ง หมู่ที่ ๑๑

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสะอาด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย ๐๕๒ โนนพระจันทร์ข้างบ้านนายวิเชียร โทอิ้ง หมู่ที่ ๑๑ ถึงหลังโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เทศบาลตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
27
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครสวรรค์
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครสวรรค์