Nonthawat Autama
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ ๒ บ้านแม่กลองเก่า ตำบลแม่กลอง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ ๒ บ้านแม่กลองเก่า ตำบลแม่กลอง (ถนนสายหน้าวัดไพรสนฑ์สุนทร) เชื่อม หมู่ที่ ๑ บ้านปรอผาโด้ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
31
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครสวรรค์
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครสวรรค์