Nonthawat Autama
1 ปีที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลท่าจำปี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนสาย ๑๑๙๓ - หมู่ที่ ๑๑ บ้านสายน้ำงาม

ประกาศเทศบาลตำบลท่าจำปี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทาง Asphaltic Concrete

ถนนสาย ๑๑๙๓ - หมู่ที่ ๑๑ บ้านสายน้ำงาม (ถนนเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๓,๑๐,๑๑) ตำบลท่าจำปี

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
106
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ