Nonthawat Autama
5 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หนองห้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลขนาบนาก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หนองห้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลขนาบนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
75
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ