Nonthawat Autama
11 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนประชาสามัคคี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนสปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง

ประกาศโรงเรียนประชาสามัคคี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนสปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
63
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ