เนย
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๒๐ บ้านวังมะนาว ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
34
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ