noei
11 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสสายทาง กพ.ถ. ๔๐๐๒๐

ประกาศเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสสายทาง กพ.ถ. ๔๐๐๒๐ ถนนบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติ หมู่ ๑๒ ตำบลป่าพุทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
89
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ