Nonthawat Autama
5 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.๑๑๖-๐๗ สายป่าขาด หมู่ที่ ๑ บ้านสายป่าขาด ตำบลนางหลง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.๑๑๖-๐๗ สายป่าขาด หมู่ที่ ๑ บ้านสายป่าขาด ตำบลนางหลง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๒๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
93
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา