Nonthawat Autama
5 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๘๐-๐๐๗ สาย บ้านบางหว้า ถึง บ้านบางหาร หมู่ที่ ๑ ตำบลเชียรเขา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรเขา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๘๐-๐๐๗ สาย บ้านบางหว้า ถึง บ้านบางหาร หมู่ที่ ๑ ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
95
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา