Nonthawat Autama
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
202
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ