Nonthawat Autama
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลคูหาใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาเชือดคอ - ควนดาน หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลคูหาใต้

ประกาศเทศบาลตำบลคูหาใต้

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาเชือดคอ - ควนดาน หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
82
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ