Nonthawat Autama
1 ปีที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายเลียบชายทะเลหมู่ที่ ๙ (ช่วงสะพานรางน้ำ - บ้านแพรกเมือง) ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายเลียบชายทะเลหมู่ที่ ๙ (ช่วงสะพานรางน้ำ - บ้านแพรกเมือง) ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
126
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ