Nonthawat Autama
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายเลียบชายทะเลหมู่ที่ ๙ (ช่วงสะพานรางน้ำ - บ้านแพรกเมือง) ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนดินลูกรังสายเลียบชายทะเลหมู่ที่ ๙ (ช่วงสะพานรางน้ำ - บ้านแพรกเมือง) ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
66
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
นครราชสีมา