Nonthawat Autama
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ. ๓๑ - ๐๐๕ สายเลียบคลองขุดลัดราชบุรี (ฝั่งซ้ายหน้าโรงงานกะทิ)

ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น

รบ.ถ. ๓๑ - ๐๐๕ สายเลียบคลองขุดลัดราชบุรี (ฝั่งซ้ายหน้าโรงงานกะทิ) ช่วงสะพานคลองขุดลัดราชบุรี

ถึงสะพานข้ามคลองบางป่า หมู่ที่ ๗ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
38
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต)
สงขลา
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานประตู-หน้าต่าง (ตั้งวงกบ ติดตั้งประตูหน้าต่าง ประตูอัลลอย ประตูรีโมท ประตูอัตโนมัต)
สงขลา