เนย
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจะบูเชื่อมตำบลบ้านแปรง หมู่ที่ ๙ บ้านจะบู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
32
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ