Nonthawat Autama
1 ปีที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay ถนนสายหลักหมู่บ้านพันหลัง หมู่ ๔-บ้านต้นผึ้ง หมู่ ๗ ตำบลสำราญราษฎร์

ประกาศเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay ถนนสายหลักหมู่บ้านพันหลัง หมู่ ๔-บ้านต้นผึ้ง หมู่ ๗ ตำบลสำราญราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
141
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ