เนย
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คุ้มชลประทาน หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
29
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ