เนย
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านปางอโศก หมู่ที่ ๑ ถึงสุดแนวเขตบ้านหนองเครือคต หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
29
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ