เนย
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.

ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนอรรถกวี จากทางแยกไปรษณีย์ถึงถนนต้นเจ้าพระยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
42
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ