เนย
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ​เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร

​เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภานในหมู่บ้าน สายหมู่ที่ ๓ บ้านสร้อยละคร ถึง หมู่ที่ ๕ บ้านยางโทน ตำบลสร้อยละคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
36
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ