เนย
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๑๑๙-๐๑สายแยกทางหลวงหมายเลข๒๒๗๒(กม.ที่๒+๕๐๐)-บ้านท่ารวก(ช่วงที่ ๔ กม ๖+๐๐๐ - กม.๖+๘๐๐ ) หมู่ที่๔ บ้านท่าเดื่อ ตำบลหนองยายโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
40
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ