เนย
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนากลา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ไปวัดป่า บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
53
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ