เนย
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรซอยหนองโพรง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรซอยหนองโพรง ข้างโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
46
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ