เนย
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง-บ้านพวงพยอม แบบมีไหล่ทาง หมู่ที่ ๔ บ้านกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง-บ้านพวงพยอม แบบมีไหล่ทาง หมู่ที่ ๔ บ้านกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
33
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ