Nonthawat Autama
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือ หมู่ ๑๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือ หมู่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
26
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ