noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ซอยบ้านนายแก้ว ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
79
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ