Nonthawat Autama
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปวัดนาบุญ หมู่ที่ ๗ ตำบลเทพนิมิต เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปวัดนาบุญ หมู่ที่ ๗ ตำบลเทพนิมิต เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
97
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ