Nonthawat Autama
1 ปีที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรมและวิจัย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรมและวิจัย แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
142
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ