Nonthawat Autama
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศเทศบาลตำบลขนอม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
61
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ