Nonthawat Autama
1 ปีที่แล้ว
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนผลิตผลท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเมืองง้าวเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนผลิตผลท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเมืองง้าวเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
126
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ