Nonthawat Autama
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนอาคาร ๑ ชั้น ๑-๔ และฝ้าเพดานอาคาร ๑๑

ประกาศโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนอาคาร ๑ ชั้น ๑-๔ และฝ้าเพดานอาคาร ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
60
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ