Nonthawat Autama
11 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวังธาร หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าไผ่ เชื่อม บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวังธาร หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าไผ่ เชื่อม บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
12572
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ