Nonthawat Autama
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลมผิวเรียบและผิวข้ออ้อย ขนาดต่างๆ งานขุดลอกหนองระเริง (ระยะ ๒) ปริมาณดิน ๕๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลมผิวเรียบและผิวข้ออ้อย ขนาดต่างๆ งานขุดลอกหนองระเริง (ระยะ ๒) ปริมาณดิน ๕๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ EB นม.ซ.๓๒/๒๕๖๖

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
60
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ