เนย
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบแม่น้ำชี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบแม่น้ำชี (ช่วงโรงสูบบ้านโค้งขนัน ถึง บ้านนางทอง) หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
9
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ