noei
11 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๘๖-๐๐๑ สายบ้านฉนวน-บ้านดงเมย หมู่ที่ ๒ บ้านฉนวน ตำบลบ้านดอน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
70
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ