noei
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มห.ถ.๓๐ ๐๐๓ สายทาง หนองยางวัดถ้ำศรีแก้ว ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยาง ตำบลชะโนดน้อย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
43
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ