Nonthawat Autama
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลชำนิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รกัสทางหลวงท้องถิ่่น บร.ถ.๑๒-๐๐๕ สายประชาสามัคคี-ชายทุ่ง หมู่ ๘ ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

ประกาศเทศบาลตำบลชำนิ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รกัสทางหลวงท้องถิ่่น บร.ถ.๑๒-๐๐๕ สายประชาสามัคคี-ชายทุ่ง หมู่ ๘ ต.ชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
11
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ