Nonthawat Autama
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านผีปั้นรูป-บ้านควนเคี่ยม อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านผีปั้นรูป-บ้านควนเคี่ยม อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
92
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ