Nonthawat Autama
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมงานระบายน้ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองขวาว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมงานระบายน้ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองขวาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
86
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ