noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาตายิ้ม รหัสสายทาง ตร.ถ. ๒๔ - ๐๐๒ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
72
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ