noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเก-บ้านนายเล็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเก-บ้านนายเล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑๒-๐๖ หมู่ทีื่๓ ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
113
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ