noei
4 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางอำพร ปรุงปี่แก้ว - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
47
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ