noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๐๗-๐๐๑๔ สายทางดงหอบ้านต่อเรือ - สามแยกดอยแดน บ้านต่อเรือ หมู่ที่ ๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๐๗-๐๐๑๔ สายทางดงหอบ้านต่อเรือ - สามแยกดอยแดน บ้านต่อเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลช่างเคิ่ง กว้าง ๔เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#ึจัดซื้อจัดจัดจ้าง
Share
119
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ