noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโป่ง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๒๙ - ๐๔๓ ถนนสายกลาง บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ ๖ จำนวน ๓ ช่วงมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๑ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
76
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ