noei
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๒๕ ทับ ๑ (ซอยเหมือนฝัน) ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
132
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ