noei
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลหนองแฝก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม สนามฟุตซอล

ประกาศเทศบาลตำบลหนองแฝก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม สนามฟุตซอล เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
51
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ